ความขัดแย้งของ อินเดีย – จีน สู่ผลกระทบทางเศรษฐกิจ

เมื่อกลางปีที่ผ่านมาได้เกิด ความขัดแย้งของ อินเดีย – จีน ที่บริเวณจุดพิพาทคือ บริเวณ “อักไซ ชิน” หุบเขากัลวานซึ่งอยู่บนสันเขา เป็นเส้นพรมแดนระหว่างจีนกับภูมิภาคลาดักห์ในแคชเมียร์อยู่ภายใต้เขตการปกครองของอินเดีย เพราะการกำหนดเขตแดนด้วย แม…